SCG Examination

Print
Translate test
EOLAS faoin SCG agus OCG 2015/16
TÁ GACH EOLAS agus FOIRMEACHA IARRATAIS DON SCG agus OCG AR FÁIL AR AN SUÍOMH ANSEO ANOIS
FULL DETAILS AND APPLICATION FORMS FOR THE SCG and OCG for the 2015/16 ACADEMIC YEAR ARE AVAILABLE BELOW
(NOTE: The website is optimized for Internet Explorer and Firefox web browsers)
AN CHÁILÍOCHT SA GHAEILGE 2015 -16
THE IRISH LANGUAGE REQUIREMENT 2015 -16

Tá dhá bhealach gur féidir le hiarrthóirí tabhairt faoin gCáilíocht sa Ghaeilge chun é a bhaint amach. Is iad an dá rogha ná an S.C.G. (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – Scrúdú) nó an O.C.G. (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – Tréimhse Oiriúnaithe). Tá sonraí maidir leis an dá rogha laistíos agus ba chóir d’iarrthóirí an t-eolas ar fad a léamh go cúramach sular ndéanann siad cinneadh.

Prospective applicants who wish to fulfill the Irish Language Requirement will have a choice of two distinct routes to achieve the requirement. Candidates must decide between the SCG (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge – Aptitude Test) or the OCG (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge- Adaptation Period). Details of both modes are outlined below and candidates should consult all of the information carefully before making their decision.

S.C.G. 2015-16

O.C.G. 2015-16
DOICIMÉID S.C.G.
DOICIMÉID O.C.G.
S.C.G. DOCUMENTATION
O.C.G. DOCUMENTATION
word.
pdf.
word.
pdf.
N.B. CANDIDATES WHO REGISTER MUST FORWARD THE REGISTRATION FORM BY POST AND UNDERTAKE PAYMENT ONLINE BY FOLLOWING THE EASY PAYMENTS PLUS BUTTON.
Foirm Iarratais don SCG (A) tTreoir

(Application Form Guide)

Foirm Iarratais don OCG (A) tTreoir

Application Form Guide)

Foirm Iarratais don SCG (B) Foirm

(Application Form)

Foirm Iarratais don OCG (B) Foirm

(Application Form)

Sceideal Íocaíochta

Fee Payment Schedule

Sceideal Íocaíochta

Fee Payment Schedule

FÉILIRE SCG

SCG CALENDAR

FÉILIRE OCG

OCG CALENDAR

TREOIR DON SCG

SCG GUIDE

TREOIR DON OCG

OCG GUIDE

SCG Foirm le Scoil a uasdatú

(School Update Form)

OCG Foirm le Scoil a uasdatú

(School Update Form)

 

 

CAIRT CHUN TEACHT AR CHINNEADH

DECISION CHART

CAIRT CHUN TEACHT AR CHINNEADH

DECISION CHART

LEAGAN AMACH AN SCG

SCG LAYOUT

LEAGAN AMACH AN OCG

OCG LAYOUT

ÁBHAR TACAÍOCHTA SCG

SCG SUPPORTS

ÁBHAR TACAÍOCHTA OCG

OCG SUPPORTS

FÉILIRE SCG

SCG CALENDAR

FÉILIRE OCG

OCG CALENDAR

CLÁR SCG CÁISC

SCG EASTER EXAMINATION TIMETABLE

CLÁR OCG CÁISC

OCG EASTER ASSESSMENT TIMETABLE

CLÁR SCG LÚNASA

SCG AUGUST REPEAT EXAMINATION TIMETABLE

CLÁR OCG LÚNASA

OCG AUGUST REPEAT ASSESSMENT TIMETABLE

GREILLE COMPARÁIDE

COMPARISON GRID

GREILLE COMPARÁIDE

COMPARISON GRID

CEISTEANNA SCG A CHUIRTEAR GO MINIC

SCG FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

CEISTEANNA OCG A CHUIRTEAR GO MINIC

OCG FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

IARRTHÓIRÍ LE DIOLÚINE

EXEMPTION CANDIDATES

IARRTHÓIRÍ LE DIOLÚINE

EXEMPTION CANDIDATES

CURSAÍ GAELTACHTA

GAELTACHT COURSES

CURSAÍ GAELTACHTA

GAELTACHT COURSES

 
FIOSRÚCHÁIN SCG- SCG QUERIES:

Teil: 01 8535134

Email: scginfo@mie.ie

Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge (SCG),Marino Institute of Education Griffith Avenue ,Dublin 9.

 

  FORIOSRÚCHÁIN OCG – OCG QUERIES:

Teil: 01 8535134

Email: ocginfo@mie.ie

Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge (OCG),Marino Institute of Education Griffith Avenue ,Dublin 9.

Contact

Contact
  • Address Oifig an S.C.G. Colaiste Mhuire, Marion Inst. of Education, Griffith Ave. Dublin 9
  • Phone 01 8535143
  • Websitewww.ilrweb.ie
  • Category Languages
  • Location Other

Location

SCG Examination
Get directions

 

Contact

SCG Examination
  • By Mary-Ruth Tobin
  • Email: adultguidance@wwetb.ie

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message